„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 28 დეკემბრის №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დადგენილების პროექტი 23.12.2022
დადგენილების დანართი 23.12.2022

 

 

მსგავსი სტატიები