„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 23 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

2023 წლის ბიუჯეტის დადგენილების პროექტი

დანართი:

2475 რეგფონდი 2023

 

2476 სოფელი 2023

 

 

 

მსგავსი სტატიები