ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების ზღვრული ოდენობის განსაზღვრის შესახებ

7. განკ. წევრის ხარჯი (1)

 

 

მსგავსი სტატიები

შრიფტის ზომა
აირჩიეთ ფერი