ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის 2023 წლის სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება-შშმ პირთა გეგმის დამტკიცების შესახებ.

დანართი:

შ.შ. მ. პირთა 2023 წლის სამოქმედო გეგმა (1)

 

 

მსგავსი სტატიები