ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ

განკარგულების პროექტი მოძრავი ქონების გადაცემაზე თ (1)

მსგავსი სტატიები

შრიფტის ზომა
აირჩიეთ ფერი