ქალაქ ოზურგეთში, ა. ნაკაშიძის ქუჩაზე საგზაო ნიშნების განთავსების ორგანიზების შესახებ

განკარგულების_პროექტი_-_საგზაო_ნიშნები_ქალაქი_ოზურგეთი

დანართი:

სიტუაციური_ნახაზი_-_ნაკაშიძის_ქუჩა

 

 

მსგავსი სტატიები