„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“

2024_წლის_ბიუჯეტის_დადგენილების_პროექტი

დანართი:

2024-2027_წლების_პრიორიტეტების_დოკუმენტი_(5)
განმარტებითი_ბარათი_2024
კაპიტალური_ბიუჯეტი-2024_წელი

2024 წლის ა(ა)იპ – ების ბალანსები

 

 

 

მსგავსი სტატიები