საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხადაჭერის პროგრამის ფარგლებში ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში დასაფინანსებელი პროექტების დამტკიცების შესახებ

განკარგულების_პროექტი_სოფლის_პროექტები

დანართი:

„სოფლის_მხარდაჭერის_პროგრამის“_ფარგლებში__2024_წელს_შერჩეული_განსახორციელებელი_პროექტები

 

 

მსგავსი სტატიები