ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის დ ა ს კ ვ ნ ა

დასკვნა ბიუჯეტი

 

 

მსგავსი სტატიები