საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ

კანონი ,,ასლის გადაღებაზე

 

მსგავსი სტატიები