აუქციონი 2020 – 21 წლები

აუქციონი 2020 - 21 წლები
#დასახელებამისამართის/კმიწის ფართი
კვმ
გასაყიდი ფასი
ლარი
1არასასოფლო - სამეურნეო მიწამერია26.05.38.1071002220
2არასასოფლო - სამეურნეო მიწანატანები26.01.85.24719359.1
3არასასოფლო - სამეურნეო მიწა ქ. ოზურგეთი,
კოსტავას ქ
26.26.35.141721814.4
4არასასოფლო - სამეურნეო მიწა ქ. ოზურგეთი,
კოსტავას ქ
26.26.35.14224633.6
5სასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთითხინვალი26.36.18.34112003780
6სასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთივაკიჯვარი26.21.17.35512501181.25
7სასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიმერია26.05.24.5099082360.8
8სასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთინაგომარი26.11.06.0501154418165
9სასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთინაგომარი26.11.06.05825494305
10სასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთინაგომარი26.11.06.05933995712
11სასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიბახვი26.23.27.05648068085
12სასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთინატანები26.01.62.21535580120150
13არასასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიქ. ოზურგეთი,
გიორგაძის ქუჩის მიმდებარედ
26.26.56.370146032550
14არასასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწა,
შენობის I სართული 243.3 კვმ
გურიანთა26.06.25.217103721000
მოძრავი ქონება
#დასახელებაგამოშვების
წელი
სახელმწიფო ნომერილოტისაიდენტიფიკაციო ნომერიგასაყიდი ფასი
ლარი
1პიკაპის ტიპის ავტომობილი
TOYOTA HILUX
2008OJJ – 838113642QJW64602320MROFR22G09066061114437.5
2პიკაპის ტიპის ავტომობილი
TOYOTA HILUX
2008LJL – 494113642QJW64602420MROFR22G79066006912375
3პიკაპის ტიპის ავტომობილი
TOYOTA HILUX
2008JOO – 494113642QJW64602520MROFR22G8906600818882.5

მსგავსი სტატიები