ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის არჩევის შესახებ

gan_2021_56 031221

მსგავსი სტატიები