ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ

7. შიდა აუდიტის სამსახურის დებულება

მსგავსი სტატიები