„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“

6. სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის ს

მსგავსი სტატიები