„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 29 აპრილის N15 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

6. დადგენილების_პროექტი_-_სამხედროს_დებულების_გაუქმ

 

 

მსგავსი სტატიები