ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ

10. საშტატო ნუსხა

მსგავსი სტატიები

შრიფტის ზომა
აირჩიეთ ფერი