ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ

dad_2022_19 2904

დანართი:

დადგენილება 19-ის დანართი

მსგავსი სტატიები

შრიფტის ზომა
აირჩიეთ ფერი