ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის თებერვლის თვის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის შესახებ

შემოსავალი -თებერვალი (1)

 

შემოსავალი-ნაზარდი ჯამით

 

ხარჯი-2 თებერვალი

 

შესრულება 1,03, 2022 წელი

 

 

მსგავსი სტატიები