ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზების და სარგებლობის უფლებით გადაცემის დამატებითი წესისა და ნასყიდობის ხელშეკრულების ფორმების დამტკიცების შესახებ

3.1.1 დადგენილების პროექტი -პრივატიზების და სარგებ

მსგავსი სტატიები

შრიფტის ზომა
აირჩიეთ ფერი