ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზების და სარგებლობის უფლებით გადაცემის დამატებითი წესისა და ნასყიდობის ხელშეკრულების ფორმების დამტკიცების შესახებ

dad_2022_32 2511

დანართი:
დადგენილება 32-ის დანართი 1,2,3

მსგავსი სტატიები

შრიფტის ზომა
აირჩიეთ ფერი