კომისიის სხდომა

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის სხდომა გაიმართა.
კომისიის წევრებმა იმ ცვლილებებზე იმსჯელეს, რომლებიც შემდეგ ნორმატიულ აქტებში იგეგმება:
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის, აგრეთვე, საკრებულოს თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“, ასევე, „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის დებულების დამტკიცების თაობაზე “.
კომისიამ მიზანშეწონილად მიიჩნია საკითხების საკრებულოს მორიგი სხდომაზე განხილვა – დამტკიცება.

მსგავსი სტატიები

შრიფტის ზომა
აირჩიეთ ფერი