ადმინისტრაციულ ერთეულებში ინფორმაცია გენდერის შესახებ – 2023 წლის „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის“ მიხედვით

ინფორმაცია გენდერის შესახებ - 2023 წლის სოფლის პროგრამის მიხედვით

მსგავსი სტატიები