ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის II კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება 20

დანართი:

განკარგულება 20-ის დანართი

 

 

მსგავსი სტატიები