ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ. ოზურგეთში ვიქტორ დოლიძის ქუჩა N8-ში მდებარე უძრავი ქონების (ს.კ. 26.26.46.033 – ს.კ.26.26.46.033.01.001; ს.კ.26.26.46.033.01.002; ს.კ.26.26.46.033.01.502; ს.კ.26.26.46.033.01.503 და ს.კ.26.26.46.033.01.504;) სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ

განკარგულების პროექტი უძრავი ქონების (უზუფრუქტის ფ

 

 

მსგავსი სტატიები