ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ

ხარჯები

დანართი:

ხარჯების ცხრილი 21 აპრილი 20 მაის

 

 

მსგავსი სტატიები