შ.პ.ს „ჯეობლუბერის“ მიერ წარდგენილი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ლაითურში სამელიორაციო სისტემის მოწყობა და ექსპლუატაციის პროექტის სკრინინგის ანგარიში

სსიპ „გარემოს ეროვნულ სააგენტოში,“ შ.პ.ს „ჯეობლუბერის“ მიერ წარდგენილი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ლაითურში სამელიორაციო (წვეთოვანი სარწყავი) სისტემის მოწყობა და ექსპლუატაციის პროექტის სკრინინგის ანგარიში და თანდართული დოკუმენტაცია:

 

შპს ჯეობლუბერი-სარწყავი სისტემა

 

559_სამუშაო დოკუმენტი

 

559_7687_ამონაწერი ჯეობლუბერის

 

559_7687_7687

 

559_7687_სქრინინგი (ჯეობლუბერის)

მსგავსი სტატიები