ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის დასკვნა

დასკვნა სივრცითი რეგ.ფონდები

 

 

 

მსგავსი სტატიები