ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით- ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის სხდომის ოქმი

სივრცითი ოქმი 24 აგვისტო

 

 

მსგავსი სტატიები