ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით- ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის სხდომის ოქმი

ოქმი ინფრასტრუქტურა

 

 

მსგავსი სტატიები