ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის დასკვნა

ბექა თოიძე დასკვნა საგზაო ნიშნებზე

 

 

მსგავსი სტატიები