ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით- ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის სხდომის ოქმი

ბექას ოქმი 13 დეკემბერი

 

 

მსგავსი სტატიები