2023 წელში, რეგიონში განსახორციელებელი პროექტები

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ, მუნიციპალიტეტში 2023 წელში, რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან განსახორციელებელი და დასაფინანსებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწონების თაობაზე განკარგულებაა დაამტკიცა.

ეს პროექტებია: სოფ. დვაბზუ – ნასაკირალის დამაკავშირებელი შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია;

სოფ. ბაილეთში მიმდებარედ შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია;

და სოფ. ბაილეთის ცენტრიდან ჭანიეთურის საზღვრამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია.

მსგავსი სტატიები