საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში 2023 წელს განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწონების თაობაზე

განკარგულება 59

დანართი:

განკარგულება_59-ის_დანართი

 

 

მსგავსი სტატიები