ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე

ბრძანება საკრებულოს მოწვევის თაობაზე

 

 

მსგავსი სტატიები