შპს „ასკანგელ ალიანსის“ ქარხნის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებაზე სკრინინგის გადაწყვეტილება

შპს „ასკანგელ ალიანსის“ სასარგებლო წიაღისეულის გადამამუშავებელი (ბენტონიტური თიხების გადამუშავება) ქარხნის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ 2023 წლის 7 ნოემბრის №617/ს ბრძანება:

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიას-შპს ასკანგელ ალია

 

1388_გამცილებელი წერილი

 

1388_სკრინინგის გადაწყვეტილება

მსგავსი სტატიები