ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ

2024_წლის_ჯანდაცვისა_და_სოციალური_დახმარებებ

 

 

მსგავსი სტატიები