საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწონების თაობაზე

4.1 საკრებულოს განკარგულების პროექტი-მოწონების შესახებ

დანართი:

საკრებულოს_მოწონებაზე_დანართი_N8_მზა_პროექტები_22,12,23

 

 

მსგავსი სტატიები