საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწონების თაობაზე

განკარგულება 9

დანართი:

განკარგულება_9-ის_დანართი

მსგავსი სტატიები