საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწონების თაობაზე

5.1 განკარგულების პროექტი-მოწონების შესახებ

დანართი:

5.1 განკარგულების პროექტი-მოწონების შესახებ-2

 

 

მსგავსი სტატიები