საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწონების თაობაზე

3.1 განკარგულების პროექტი-მოწონების შესახებ

დანართი:

3.1 განკარგულების პროექტი-მოწონების შესახებ danarti

 

 

მსგავსი სტატიები