ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება_-_საპრივატიზაციო

დანართი:

განკარგულება_-_საპრივატიზაციო danarti

 

 

მსგავსი სტატიები