ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება_-_საპრივატიზაციო_ნუსხის_პროექტ

დანართი:

განკარგულება_-_საპრივატიზაციო_ნუსხის_პროექტ danarti

 

 

მსგავსი სტატიები