ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება_-_საპრივატიზაციო_ნუსხის_პროექტი.-საკრებულოს

დანართი:

საპრივატიზაციო_ნუსხის დანართი

 

 

მსგავსი სტატიები