ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება_-_საპრივატიზაციო_ნუსხის_პროექტი.-საკრებულოს (1)

დანართი:

ნუსხა_2_xlsx

 

 

მსგავსი სტატიები