ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ ოზურგეთში, ჟღენტის ქუჩა N4-ში (ს/კ 26.26.48.558) მდებარე უძრავი ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ

განკარგულების_პროექტი_უძრავი_ქონების

 

 

მსგავსი სტატიები