ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება_-_საპრივატიზაციო_გეგმა

დანართი:

განკარგულება_-_საპრივატიზაციო_გეგმა danarti

 

 

მსგავსი სტატიები