მდგრადი განვითარების მიზნების ოზურგეთის მუნიციპალური დოკუმენტის დამტკიცების შესახებ

მდგრადი_განვითარების_მიზნები

დანართი:

მდგრადი_განვითარების_მიზნები danarti
მდგრადი_განვითარების_მიზნები danarti2

 

 

მსგავსი სტატიები