,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი განვითარების დოკუმენტი (2024 – 2027 წლები)” დამტკიცების შესახებ

საშუალოვადიანი_განვითარების

დანართი:

საშუალოვადიანი_განვითარების danarti
საშუალოვადიანი_განვითარების danarti2

 

 

მსგავსი სტატიები