საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწონების თაობაზე

განკარგულება 74

დანართი:

განკარგულება 74-ის_დანართი

 

 

მსგავსი სტატიები