ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების მიერ კვირაში ერთხელ მოქალაქეთა მიღების გრაფიკის დამტკიცების შესახებ

ბრძანება კვირაში ერთხელ მიღებაზე

 

დანართი:

 

ბრძანება კვირაში ერთხელ მიღებაზე danarti

 

 

მსგავსი სტატიები